Khuôn mặt gây hấp dẫn nhiều hơn cơ thể

Phe khác giới thường bị hấp dẫn bởi khuôn mặt người đối diện nhiều hơn là hình thể, đặc biệt nếu người đó là con trai. Đó là kết quả nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu khuôn mặt hay cơ thể tạo nên sự hấp dẫn tổng thể cho mỗi người.

12 đàn ông và 12 phụ nữ tham gia cuộc đánh giá sự hấp dẫn của mỗi người trong bức ảnh, theo thang điểm từ 1 đến 7. Một số người được nhìn toàn bộ cơ thể, có những người chỉ nhìn khuôn mặt, còn người khác được nhìn thân hình. Marianne Peters tại Đại học Western Australia và cộng sự đã xem xét những đánh giá dựa trên khuôn mặt hoặc thân hình tạo nên sự hấp dẫn tổng thể như thế nào.

dep.jpg


Họ tìm thấy khuôn mặt chiếm vai trò quan trọng đối với sự hấp dẫn tổng thể hơn cả thân hình. Trong trường hợp phụ nữ đánh giá đàn ông, 52% sự hấp dẫn là dựa trên khuôn mặt, trong khi thân hình chỉ là 24%. Xu hướng tương tự khi đàn ông đánh giá phụ nữ, với 47% sự hấp dẫn của một người đẹp là nhờ khuôn mặt, và 32% là do hình thể.

Peters cho rằng phụ nữ đặc biệt chú ý tới khuôn mặt là bởi họ dễ dàng nhận ra những đầu mối tình cảm giúp họ chọn được người bạn tình phù hợp.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: