Biếm họa về xì can đan tình ái của Bill Clinton

Sau xì can tình dục của thống đốc New York với gái gọi, dường như xì can đan tình ái của Bill Clinton và cô thư ký tập sự Monica cách đây mười mấy năm được nhắc đến nhiều hơn.

Trước nhu cầu đó, một họa sĩ chuyên vẽ nhái tranh Phục Hưng đã sáng tác một tác phẩm biếm họa mô tả scandal này theo trường phái hiện thực mô tả Phục Hưng

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: