Bombardier – máy bay của những triệu phú

Những triệu phú sẽ hòan tòan hài lòng với những chiếc Bombardier Global 5000 với tầm họat động 2000km bay liên tục mà không cần tiếp tế xăng.

Nhưng điểm đặc biệt của những chiếc Bombardier như thế là nội thật thật sang trọng như President Suite (phòng Tổng Thống) trong những khách sạn năm sao.


Không gian phòng ăn


Không gian phòng ngủ

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: