Shibuya vs Harajuku

Shibuya là một trong 23 phố cổ Nhật Bản vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Cũng như Harajuku, Shibuya rất đặc trưng bởi phục sức, cách ăn mặc, điểm trang cũng như cử chỉ.

Đọan clip sau đây sẽ giới thiệu sự khác nhau giữa hay phong cách Shibuya và Harajuku

Bạn sẽ thấy dường như Harajuku hấp dẫn giới trẻ bởi phong cách cosplay, hay kiểu gôtíc như Marilyn Masion.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: