Trái đất to bằng.. 1/100 pixel

Trái đất chúng ta to cỡ nào? Câu hỏi này thú vị ở chỗ, chúng ta không biết nó to chính xác bao nhiêu nhưng ta biết nó to bằng cỡ… 1/100 pixel trên màn hình thôi. Hì, bạn không tin à? Xem thử có đúng không nhé!

Trái đất chúng ta to cỡ nào? Câu hỏi này thú vị ở chỗ, chúng ta không biết nó to chính xác bao nhiêu nhưng ta biết nó to bằng cỡ… 1/100 pixel trên màn hình thôi. Hì, bạn không tin à? Xem thử có đúng không nhé!

Bức hình tiếp theo, ta sẽ thấy sao Mộc (Jupiter) sao to nhất, to hơn Trái Đất là đương nhiên. Rồi tới sao Thổ (Saturn), sao Thiên Vương (Uranus), sao Hải Vương (Neptune). So với sao Mộc, thì hành tinh Trái đất… là cái đinh gì?

Còn nếu so tiếp với gã khổng lồ Mặt Trời, hành tinh chúng ta chỉ là hạt cát trong biển khơi.

Nhưng thậm chí, sao Arcturus còn vĩ đại hơn cả “nhóc” Mặt trời. Tiếp đến là sao Pollux, kế nữa là sao Thiên Lang (Sirius). Lúc này sao Mộc (Jupiter) chỉ là một pixel, còn quả đất thì… không tài nào nhìn thấy nó nằm ở đâu.

Hiện nay, Antares là ngôi sao to nhất, sao Betelgeuse thứ hai, Aldebaran thứ 3, và em út là Rigel. Và bây giờ tới lượt mặt trời chỉ bằng 1 pixel trên màn hình chúng ta.

Và bạn có tin là Trái Đất bằng 1/100 pixel chưa? Vì Mặt trời chỉ bằng 1 pixel, vậy mà lớn hơn Trái Đất 109 lần cơ.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: