Tập đoàn, tổng công ty nhà nước giảm đầu tư gần 30.000 tỷ đồng

Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã cắt giảm trên 12% lượng vốn cho các dự án dự định triển khai, trong đó có đơn vị giảm hơn một nửa vốn đầu tư.

Theo kết quả rà soát các tập đoàn và tổng công ty nhà nước mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, các đơn vị này đã cắt giảm và giãn tiến độ đầu tư trên 1.000 dự án với số vốn 29.366 tỷ đồng, giảm 12,03% so với kế hoạch ban đầu.

Một số đơn vị giảm được lượng vốn lớn so với kế hoạch ban đầu như Tổng công ty Hàng hải và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy, đều trên 50% tổng vốn. Các tập đoàn Dầu khí và Bưu chính Viễn thông có lượng vốn cắt giảm lớn, lần lượt trên 6.600 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng, song theo Bộ, vẫn là không cao so với tỷ trọng đầu tư của các tập đoàn này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, nguồn vốn các tổng công ty và tập đoàn rót vào các lĩnh vực bất động sản, tài chính – ngân hàng và chứng khoán chiếm 4,93% tổng vốn đầu tư.

Trong khi đó, các địa phương hoãn và giãn tiến độ gần 1.890 dự án với số vốn 5.662 tỷ đồng, tương ứng 9,1% kế hoạch. Với các dự án đang triển khai tại các địa phương, số vốn trung bình cho mỗi dự án đã tăng 0,4 tỷ đồng, từ 4,45 lên 4,85 tỷ đồng.

Cùng với số vốn giảm đầu tư từ trái phiếu Chính phủ khoảng 10.000 tỷ đồng, tính chung lượng vốn cắt giảm là trên 45.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian tới các dự án thuộc nhóm trụ sở cơ quan, khu vui chơi giải trí đều sẽ đình hoãn để dồn vốn cho các công trình có khả năng hoàn thành trong năm nay và đưa vào sử dụng. Bộ sẽ kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn có được từ các dự án giãn tiến độ cho những nơi cần vốn.

Theo Bộ, thời gian tới các ngân hàng thương mại sẽ được chỉ đạo giải ngân cho các dự án điện đang thi công, và các tập đoàn cũng được tạo điều kiện đàm phán với ngân hàng nước ngoài vay vốn.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: