Archive for autumn tale

Lee Hyori carbon copy

Posted in beauty, Lee Hyori with tags , , , , , , , , , , , , , on February 3, 2008 by keronii

Lee Hyori is so beautiful

hyori-mag1.jpg

but her carbon copy is…..

200802-ohjiheon.jpg

Who is he?

Continue reading

Song Hye Kyo – a charming beauty from Korea

Posted in beauty, Busty, Cleavage, cute, Elegant Style, gals, hot, Song Hye Kyo with tags , , , , , , , , , , , on January 26, 2008 by keronii

She is the main character in the so moving Korean Drama “Autumn Tale”.
20080120songhyegyo

In ordinary, she is purely beautiful with angel face and flawless skin

SongHyeGyo-headshot

20070718200023116g1_200213_0

normal_SHK@PIFFafternoon3

normal_SHK@PIFFafternoon2

Continue reading

Tại sao tôi thích phim Hàn

Posted in art with tags , , , , , , on January 21, 2008 by keronii

Yêu phim Hàn vì tính lãng mạn

Không hiểu vì sao, những bộ phim Trung Quốc, Hollywood cũng lãng mạn, cũng rất hấp dẫn, nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy phim Hàn lãng mạn hơn, và có phần hay hơn! Có lẽ vì trong phim Hàn, tôi tìm thấy ở đâu đó giống tôi chăng

….Lãng mạn từ trong những cảnh quay của từng bộ phim. Như “Trái tim mùa thu” chẳng hạn! Rất ấn tượng với cảnh biển gắn bó kỉ niệm giữa Eun Seo, và Chun Seo. Cảnh biển hiện ra trải dài vô tận.

Continue reading